Программа 70/30
70/30 программасы

Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан дәүләт ярдәме программасы тормышка ашырыла. Субсидия алучылар – агросәнәгать комплексы предприятияләре, авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр.

Субсидия фәкать яңа, моңарчы кулланылышта булмаган, Россиядә яки Томожня берлеге дәүләтләрендә җитештерелгән техникага, җиһазларга, йөк машинасына һәм махсус автотранспортка бирелә. Субсидия күләме – сатып алынучы объект бәясенең 30 проценты (НДС исәпкә алынмый). Объектны кайтару, урнаштыру һәм башка өстәмә чыгымнар исәпләнми.

Лизинг

Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының “Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексында лизинг эшчәнлеге турында”гы 27.10.1999 елгы №727 нче Карары нигезендә “Татагролизинг” АҖ лизинг операцияләре алып баруны тәэмин итә.

Кулай шартлар, акцияләр

Авыл хуҗалыгы техникаларын, җиһазларны сатып алу өчен “Татагролизинг” АҖ кулай шартлар тәкъдим итә.