1 Марта 2021
«Татагролизинг» АҖ ташламалы ставка буенча «Росагролизинг» АҖ аша сублизинг килешүләре буенча Россия Федерациясендә җитештерелгән авыл хуҗалыгы техникасы һәм автомобильләре белән тәэмин итүгә гаризалар кабул итә. Сублизинг шартлары::
Лизинг срогы - 5 ел
Еллык кыйммәт %
Беренчел взнос 30 %
Лизинг түләүләр айлык
Сублизинг килешүләре буенча алынган барлык техника 30х70 программасы буенча субсидияләнә.